විවේක බිම

  • පැතලි විවේකය

    පැතලි විවේකය

    පැතලි ලෙෂර් ආරක්ෂිත කුෂන් මතුපිටක් ඇත, සුවපහසු සහ නිස්කලංක පාද යට සහ පිරිසිදු කිරීමට පහසුය.පාසල්, ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන, නැටුම් සහ aerobics, යෞවන සමාජ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සුදුසු විනෝදාස්වාද ක්‍රියාකාරකම් සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.පරිපූර්ණ විවේක බිම.පරිසර හිතකාමී ද්‍රව්‍ය, අඩු VOC, ද්‍රාවකයක් නොමැති, බැර ලෝහ නොමැති සහ 100% ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම.