රබර් අවහිර කරන්න

 • රබර් අවහිර කරන්න

  රබර් අවහිර කරන්න

  රුබ්ලොක් චංචල ස්ථාපනය සඳහා සුදුසු වේ.එකලස් කිරීම ඉතා සරලයි, ටයිල් ප්‍රහේලිකා කෑලි මෙන් එකට ගැළපේ, විශේෂ ඇලවුම් ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතාවයකින් තොරව ඔබ විසින්ම කළ යුතු සැබෑ ස්ථාපනයක් ඉදිරිපත් කරයි.

  විශේෂාංග

  ● ආරක්ෂිත, ඔරොත්තු දෙන සහ ඉහළ කාර්ය සාධනයක්
  ● සීරීම්, දත්, සහ ගෝජ් සහ ස්ලිප් ප්‍රතිරෝධී
  ● ඉක්මන් සහ පහසු ස්ථාපනය
  ● නැවත ස්ථානගත කිරීමට සහ පහසුවෙන් චලනය කිරීමට නම්‍යශීලී වීම