RubRoll

 • RubRoll

  RubRoll

  RubRoll යනු රබර් ව්‍යායාම් ශාලාවේ බිම් මහලෙහි වඩාත් ප්‍රිය කරන විලාසිතාව වන අතර, එහි මෘදු සහ කුෂන් මතුපිට බිම ව්‍යායාම සඳහා හෝ ළමයින්ට සෙල්ලම් කිරීමට පහසු පරිසරයක් සපයයි.
  වාණිජ හා නේවාසික ගෘහස්ථ භාවිතය සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.

  විශේෂාංග:

  ● ඉතා දැඩි සහ කල් පවතින
  ● සීරීම්, දත්, සහ ගෝජ් සහ ස්ලිප් ප්‍රතිරෝධී
  ● පිරිසිදු කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට පහසුය
  ● පාහේ බාධාවකින් තොරව පෙනුම