ටෙනිස් බිම් මහල

 • ටෙනිස් බිම් - වැලි කැටයම් කර ඇත

  ටෙනිස් බිම් - වැලි කැටයම් කර ඇත

  Guardwe PVC ටෙනිස් තට්ටුව දෘඩ නොවන තට්ටුවක් වන අතර, කම්පන අවශෝෂණය සපයන, තෙහෙට්ටුවට එරෙහිව සටන් කිරීමට, ස්ථාවර බෝල පිම්මක් ලබා දීමට සහ තුවාල වලින් ආරක්ෂා වන sprung vinyl ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි.

  විශේෂාංග
  ● අදාළ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනය
  ● සියලුම මට්ටම් සඳහා සුදුසු වේ
  ● විශේෂ GW තාක්‍ෂණයෙන් වඩා හොඳ පන්දුව නැවත පැමිණීම සහ වේගය ලබා දුන්නේය
  ● බහු ස්ථර ව්‍යුහය වඩා හොඳ කම්පන අවශෝෂණයක් සපයයි